hjem & fritid

Fri tilgang på rent og friskt vann er viktig for både trivsel og helse. Vann av dårlig kvalitet gir et stort spekter av problemer. Dette kan være problemer som misfarging av kjeler, stentøy, sanitærutstyr og klesvask. Vannet kan ha ubehagelig lukt/smak, inneholde partikler, humus, radon, kalk, jern, mangan eller feil ha pH-verdi.

Vi leverer filterløsninger beregnet både til filtrering av kommunalt vann og vann fra private vannkilder som borehull, brønner, cisterner etc.

Norvann har lang erfaring i å løse vannbehov, og vi tilbyr nær sagt alt av løsninger innen filter og anlegg for vannrensing til privat forbruker. Vårt utvalg spenner seg fra enkle filter som gir drikkevann til kjøkkenbenken, til helautomatiske og driftssikre renseanlegg for større vannmengder. Vi fører også et stort utvalg av UV-anlegg for desinfeksjon av vann som har usikker eller dårlig bakteriologisk kvalitet.

Norvann samarbeider med landets ledende rørlegger bedrifter ved montasje av våre produkter.

Ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger og pristilbud.