Filterhus

Filterhus i ulike dimensjoner og materialkvaliteter benyttes i stor utstrekning i moderne vann- og væskebehandling til industrien, så vel som filtrering av vann til privat husholdning.

Et filterhus med filterpatroner representerer ofte et viktig trinn i vannbehandlingsprosessen, der kravet til renhetsgrad og resultat kan være meget høyt.
Ofte benyttes et filterhus med filterpatron(er) for å redusere partikler, farge, smak, lukt eller kjemisk tilsetning i vann og væsker.

Norvann AS leverer et stort utvalg filterhus og filterpatroner tilpasset de aller fleste applikasjoner og behov. Vi benytter kun produkter fra anerkjente og markedsledende produsenter.