Hyttefilter

  • Norvann Hyttefilter er et frittstående filter for rensing av drikkevann på steder der det ikke er innlagt vann. Filteret trenger ikke elektrisitet eller vanntrykk og filtrerer ved selvfall.