Ionebytter-anlegg. For fjerning av kalk, jern og mangan