Posefilter

I mange anlegg for vannbehandling er det nødvendig med en enkel form for filtrering på forhånd. Posefilter har høy kapasitet og evnen til å ta ut store mengder partikler. Posefilter brukes også til å fjerne partikler som ellers kan skade utstyr og maskiner. 

  • So called pre-filtration is a necessary process in most water treatment plants. Pre-filtration may be performed by high efficiency, stainless steel bag filters, which use allows to stop big amount of suspended solids.