Pumper & trykktanker

  • Brønnpumpe med komplett pakke som skal til for installasjon.

  • Dykkpumpen er en flertrinns rustfri sentrifugalpumpe til hjemmebruk.

  • Ejektorpumpen er solid utført i rustfritt materiale og svært stillegående. Den er driftssikker, har lang levetid og behovet for service er minimalt.

  • Norvann avlufter sørger for at sjenerende gasser fjernes fra grunnvann. Avlufteren monteres rett etter stigerør fra grunnvannspumpe.

  • WellMate trykktanker for pumpeanlegg. Moderne trykktanker i kompositt for pumpeanlegg.