Silfilter

- med automatisk eller manuell spylefunksjon

Silfilter monteres ofte som et forfilter eller grovfilter til annen vannbehandling, men kan også benyttes som separat installasjon på vanninntak etc. Filtreringsfinheten på et silfilter er normalt fra 50 mikron – 500 mikron (0,05 – 0,5 mm). Våre silfilter leveres både med manuell og automatisk spylefunksjon.

Silfilter stopper effektivt harde og halvharde partikler i vann og væsker, som sand, boreslam og sedimenter fra gamle korroderte vannledninger. Selv i kommunale vannsystemer forekommer det til dels store mengder partikler.Dette føre ofte til tekniske problemer og driftsforstyrrelser i blandebatterier, toalettsisterner, pumper,reguleringsventiler i varme- og kjøleanlegg m.m.

Et silfilter er en rimelig forsikring mot uforutsette hendelser, med et silfilter på inntaket er du på den sikre siden.

 • Silfilter med tilbakespyling.

 • Infinity filtrerer drikke- og forbruksvann, og beskytter dermed rørsystem og tilkoblede systemer mot funksjonsfeil p.g.a. partikler opptil diam på 2 mm.

 • Silfilter for filtrering av sand, rørslam og andre faste urenheter i vann og væsker.

 • JUDO SPEEDY-LONGLIFE er et meget effektivt silfilter og finnes både som manuelt og automatisk tilbakespylingsfilter.

 • JUDO PROFI-PLUS manuelt tilbakepylingsfillter og PROFIMAT-PLUS automatisk tilbakespylingsfilter

 • Fimat partikkelfilter er spesialdesignet for å stanse partikler som kan komme via inntaksvannet. Filteret er selvrensende og har automatisk tilbakespyling til avløp.

 • En stor fordel med JUKO-LF er at den er utstyrt med integrert reduksjonsventil, som motvirker variasjoner i vanntrykk og beskytter deler og fittings.

  Miljøvennlig: Sparer store beløp i påkjenninger utstyr i ethvert hjem.

  Gjør det selv: Motordrevet enhet rengjør filterduken, intervaller for tilbakespyling stilles med bryter (valg: dag, uke, måned og to-måned).

  Sikkert: Patentert elektrisk back-up system for stenger spyleventil hvis strømmen skulle gå under spyling.