UV desinfeksjon

  • STERILIGHT UV-anlegg modell 200DWS-320DWS ™ drikevannsyst emer omfatter kraftigt UV-lampeteknologi kombinert med effektiv filtrering. Slik kan du få et omfattende system for hele huset.

  • I de senere år har interessen for UV-bestråling vært økende. I Norge er UV-bestråling blitt en vanlig desinfeksjonsmetode, etter hvert også på store vannverk. UV-bestråling i tilstrekkelig dose inaktiverer parasitter og bakteriesporer effektivt.

  • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

  • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

  • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

    Lagring av driftsdata- Berøringsskjerm i farger - FlexFlow – styringskontroll

  • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

  • Dersom vannet er av ustabil bakteriologisk kvalitet er det nødvendig å sikre seg mot dette ved å installere et desinfiseringsanlegg.

  • Renser og desinfiserer drikkevann effektivt  med UV, uten bruk av kjemikalier.