UV desinfeksjon

 • Choose the system that's right for you. There are three Aquada models to choose from. Each is available in five different sizes depending on the flow requirements of your home or business.

 • Main applications: Drinking water, Industrial process water, for food and beverages

 • The WEDECO Spektron series shines new light on the environmentally friendly process of using UV disinfection for drinking water. Featuring highly effi cient ECORAY® UV lamp technology and advanced fl ow distribution, the Spektron series suits modern drinking water treatment plants, regardless of local pipe conditions, energy costs or local legal requirements.

 • Renser og desinfiserer drikkevann effektivt  med UV, uten bruk av kjemikalier.

 • STERILIGHT UV-anlegg modell 200DWS-320DWS ™ drikevannsyst emer omfatter kraftigt UV-lampeteknologi kombinert med effektiv filtrering. Slik kan du få et omfattende system for hele huset.

 • Dersom vannet er av ustabil bakteriologisk kvalitet er det nødvendig å sikre seg mot dette ved å installere et desinfiseringsanlegg.

 • I de senere år har interessen for UV-bestråling vært økende. I Norge er UV-bestråling blitt en vanlig desinfeksjonsmetode, etter hvert også på store vannverk. UV-bestråling i tilstrekkelig dose inaktiverer parasitter og bakteriesporer effektivt.

 • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

 • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

  Lagring av driftsdata- Berøringsskjerm i farger - FlexFlow – styringskontroll

 • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

 • UV- drikkevannsdesinfeksjon, sertifisert for offentlig vannforsyning

 • In the B series Spektrotherm low pressure / high intensity UV lamps are arranged parallel to the water ow inside the reaction chamber. A special bae plate design creates turbulence which allows the system to achieve high disinfection levels.